ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας και καταγράφουμε τις πωλήσεις και του ROI. Με_την εφαρμογή κώδικα καταγραφής - conversion tracking code καταγράφουμε σημαντικές δραστηριότητες των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας όπως πωλήσεις & Newsletter signup.

Ένας απο τους στόχους κάθε διαφημιστικής καμπάνιας στο Google Adwords είναι να επιφέρει πωλήσεις και κέρδη στην επιχείρησή σας. Στην Alpha Advertisement υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υλοποίηση αυτού του στόχου και την καταγραφή του βαθμού αποτελεσματικότητας.

Μέτρηση των πωλήσεων και άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.


Μέτρηση της επιτυχίας μιας καμπάνιας Google Adwords.