Έχει το adwords αποτελέσματα

Εξαιρετικά
50% (25 votes)
Πολύ καλά
36% (18 votes)
Μέτρια
10% (5 votes)
Καθόλου
4% (2 votes)
Total votes: 50